04
Φεβ 12

Κόντρα Πλακέ ΟΚΟΥΜΕ

Διαστασολόγιο

Ύψος (mm) Πλάτος (mm) Πάχος (mm)
Κ/Π Οκουμέ 310 153 8
Κ/Π Οκουμ 250 125 15
Κ/Π Οκουμέ 250
125 12
Κ/Π Οκουμέ 250 125 8
Κ/Π Οκουμέ 250
125
6
Κ/Π Οκουμέ 250 125
4
Κ/Π Οκουμέ 235
95
6
Κ/Π Οκουμέ 220
173 4
Κ/Π Οκουμέ 220
100
4