Προβολή:
Αχλαδιά (Pearwood)
Αχλαδιά (Pearwood) Αχλαδιά (Pearwood)
Αέρ (Bird's Eye)
Αέρ (Bird's Eye) Αέρ Βορείου Αμερικής (Bird's Eye North America)
Μπετε Μανσόνιο (Bete Mansonia)
Μπετε Μανσόνιο (Bete Mansonia) Μπετε Μανσόνιο, Καρυδια Δυτικής Αφρικής (Bete Mansonia, Walnut West Africa) veneer preview
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Πομελέ (Maple Pommele)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Πομελέ (Maple Pommele) Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Πομελέ (Maple Pommele) veneer preview
Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut)
Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut) Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut)
Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut)
Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut) Ανιγκρέ Φαρύβενο Δυτικής Αφρικής (Anigre Flat Cut West Africa)
Μαόνι Μαόμπι (Mahogany Baobi)
Μαόνι Μαόμπι (Mahogany Baobi) Μαόνι Μαόμπι Δυτικής Αφρικής (Mahogany Baobi West Africa)
Ανιγκρέ Πομελέ (Anigre Pommele)
Ανιγκρέ Πομελέ (Anigre Pommele) Ανιγκρέ Πομελέ (Anigre Pommele)
 Οξία Ισόβενη (Beech Quarter Cut)
Οξία Ισόβενη (Beech Quarter Cut) Οξία Ισόβενη Ευρώπης (Beech Quarter Cut Europe)
Λούρο Φάλλα (Lauro Faja)
Λούρο Φάλλα (Lauro Faja) Λούρο Φάλλα Νοτίου Αμερικής (Lauro Faja South America)
Οξία Ισόβενη (Beech)
Οξία Ισόβενη (Beech) Οξία Ισόβενη Ευρώπης (Beech Quarter Cut Europe)
Δρυς Κόκκινη Ισόβενη (Red Oak Flat Cut)
Δρυς Κόκκινη Ισόβενη (Red Oak Flat Cut) Δρυς Κόκκινη Ισόβενη Βορείου Αμερικής (Red Oak Flat Cut North America)
Όρεγκον (Oregon)
Όρεγκον (Oregon) Όρεγκον Βορείου Αμερικής (Oregon North America)
Κέδρος (Cedar)
Κέδρος (Cedar) Κέδρος Βραζιλίας (Cedar Brazil)
Αχλαδιά Ισόβενη (Pearwood Quarter Cut)
Αχλαδιά Ισόβενη (Pearwood Quarter Cut) Αχλαδιά Ισόβενη Ευρώπης (Pearwood Quarter Cut Europe)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενο (Maple Quarter Cut)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενο (Maple Quarter Cut) Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενο Βορείου Αμερικής (Maple Quarter Cut North America)