Προβολή:
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενος (Maple Quarter Cut)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενος (Maple Quarter Cut) Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενος Βορείου Αμερικής (Maple Quarter Cut North America)
Οξία Ισόβενη (Beech)
Οξία Ισόβενη (Beech) Οξία Ισόβενη Ευρώπης (Beech Quarter Cut Europe)
Αχλαδιά Ισόβενη (Pearwood Quarter Cut)
Αχλαδιά Ισόβενη (Pearwood Quarter Cut) Αχλαδιά Ισόβενη Ευρώπης (Pearwood Quarter Cut Europe)
Μαόνι Μαόμπι (Mahogany Baobi)
Μαόνι Μαόμπι (Mahogany Baobi) Μαόνι Μαόμπι Δυτικής Αφρικής (Mahogany Baobi West Africa)
Όρεγκον (Oregon)
Όρεγκον (Oregon) Όρεγκον Βορείου Αμερικής (Oregon North America)
Καρυδιά Ισόβενη (Walnut Quarter Cut)
Καρυδιά Ισόβενη (Walnut Quarter Cut) Καρυδιά Ισόβενη Βορείου Αμερικής (Walnut Quarter Cut North America)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενο (Maple Quarter Cut)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενο (Maple Quarter Cut) Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενο Βορείου Αμερικής (Maple Quarter Cut North America)
Δρυς Ισόβενος (Oak Quarter Cut)
Δρυς Ισόβενος (Oak Quarter Cut) Δρυς Ισόβενος Βορείου Αμερικής (Oak Quarter Cut North America)
Λούρο Φάλλα (Lauro Faja)
Λούρο Φάλλα (Lauro Faja) Λούρο Φάλλα Νοτίου Αμερικής (Lauro Faja South America)
Μαόνι Μακορέ (Mahogany Macore)
Μαόνι Μακορέ (Mahogany Macore) Μαόνι Μακορέ Δυτικής Αφρικής (Mahogany Macore West Africa)
Σαπέλι Πομελέ (Sapele Pommele)
Σαπέλι Πομελέ (Sapele Pommele) Σαπέλι Πομελέ Δυτικής Αφρικής (Sapele Pommele West Africa)
Κέδρος (Cedar)
Κέδρος (Cedar) Κέδρος Ισπανίας (Cedar Spain)
Ευκάλυπτος Πομελέ (Eukalyptus Pommele)
Ευκάλυπτος Πομελέ (Eukalyptus Pommele) Ευκάλυπτος Πομελέ (Eukalyptus Pommele) new veneer
Νιαγκόν Ισόβενο (Niangon Quarter Cut)
Νιαγκόν Ισόβενο (Niangon Quarter Cut) Νιαγκόν Ισόβενο Δυτικής Αφρικής (Niangon Quarter Cut West Europe)
Ανιγκρέ Πομελέ (Anigre Pommele)
Ανιγκρέ Πομελέ (Anigre Pommele) Ανιγκρέ Πομελέ (Anigre Pommele)
Αέρ (Bird's Eye)
Αέρ (Bird's Eye) Αέρ Βορείου Αμερικής (Bird's Eye North America)