Προβολή:
Αχλαδιά (Pearwood)
Αχλαδιά (Pearwood) Αχλαδιά (Pearwood)
Αχλαδιά Ισόβενη (Pearwood Quarter Cut)
Αχλαδιά Ισόβενη (Pearwood Quarter Cut) Αχλαδιά Ισόβενη Ευρώπης (Pearwood Quarter Cut Europe)
Βέγκε Φαρδύβενο (Wenge Quarter Cut)
Βέγκε Φαρδύβενο (Wenge Quarter Cut) Βέγκε Φαρδύβενο (Wenge Quarter Cut)
Δρυς Κόκκινη Ισόβενη (Red Oak Flat Cut)
Δρυς Κόκκινη Ισόβενη (Red Oak Flat Cut) Δρυς Κόκκινη Ισόβενη Βορείου Αμερικής (Red Oak Flat Cut North America)
Δρυς Λευκή (White Oak)
Δρυς Λευκή (White Oak) Λευκή Δρυς Ισόβενη Ευρώπης (White Oak Quarter Cut Europe) veneer menu
Δρυς Ισόβενος (Oak Quarter Cut)
Δρυς Ισόβενος (Oak Quarter Cut) Δρυς Ισόβενος Βορείου Αμερικής (Oak Quarter Cut North America)
Δεσποτάκι (Ash)
Δεσποτάκι (Ash) Δεσποτάκι Φαρδύβενο Ευρώπης (Ash Flat Cut Europe)
Εβενος (Ebony)
Εβενος (Ebony) Εβενος Μακασάρ (Ebony Macassar) new veneer veneer preview
Ελιά Ισόβενη (Olive Qurter Cut)
Ελιά Ισόβενη (Olive Qurter Cut) Ελιά Ισόβενη (Olive Qurter Cut)
Ευκάλυπτος Πομελέ (Eukalyptus Pommele)
Ευκάλυπτος Πομελέ (Eukalyptus Pommele) Ευκάλυπτος Πομελέ (Eukalyptus Pommele) new veneer
Λούρο Φάλλα (Lauro Faja)
Λούρο Φάλλα (Lauro Faja) Λούρο Φάλλα Νοτίου Αμερικής (Lauro Faja South America)
Λευκή Δρυς Φαρδύβενη (White Oak Flat Cut)
Λευκή Δρυς Φαρδύβενη (White Oak Flat Cut) Λευκή Δρυς Φαρδύβενη Βορείου Αμερικής (White Oak Flat Cut North America)
Ιρόκο (Iroko)
Ιρόκο (Iroko) Ιρόκο Δυτικής Αφρικής (Iriko West Africa) new veneer