Προβολή:
Σημύδα (Birch)
Σημύδα (Birch) Σημύδα Ευρώπης (Birch Europe)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Πομελέ (Maple Pommele)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Πομελέ (Maple Pommele) Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Πομελέ (Maple Pommele) veneer preview
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενο (Maple Quarter Cut)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενο (Maple Quarter Cut) Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενο Βορείου Αμερικής (Maple Quarter Cut North America)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενος (Maple Quarter Cut)
Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενος (Maple Quarter Cut) Σφένδαμος ή Κελεμπέκι Ισόβενος Βορείου Αμερικής (Maple Quarter Cut North America)
Σφένδαμος ή Κελεμπεκι (Maple)
Σφένδαμος ή Κελεμπεκι (Maple) Σφένδαμος ή Κελεμπεκι Φαρδύβενο (Maple Flat Cut)
Τικ (Teak)
Τικ (Teak) Τικ (Teak Bourma)
Όρεγκον (Oregon)
Όρεγκον (Oregon) Όρεγκον Βορείου Αμερικής (Oregon North America)
Μαόνι Μακορέ (Mahogany Macore)
Μαόνι Μακορέ (Mahogany Macore) Μαόνι Μακορέ Δυτικής Αφρικής (Mahogany Macore West Africa)
Μαόνι Μαόμπι (Mahogany Baobi)
Μαόνι Μαόμπι (Mahogany Baobi) Μαόνι Μαόμπι Δυτικής Αφρικής (Mahogany Baobi West Africa)
Μπετε Μανσόνιο (Bete Mansonia)
Μπετε Μανσόνιο (Bete Mansonia) Μπετε Μανσόνιο, Καρυδια Δυτικής Αφρικής (Bete Mansonia, Walnut West Africa) veneer preview
Αέρ (Bird's Eye)
Αέρ (Bird's Eye) Αέρ Βορείου Αμερικής (Bird's Eye North America)
Ανιγκρέ Πομελέ (Anigre Pommele)
Ανιγκρέ Πομελέ (Anigre Pommele) Ανιγκρέ Πομελέ (Anigre Pommele)
Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut)
Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut) Ανιγκρέ Φαρύβενο Δυτικής Αφρικής (Anigre Flat Cut West Africa)
Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut)
Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut) Ανιγκρέ Φαρδύβενο (Anigre Flat Cut)
Ανιγκρέ Ισόβενο (Anigre Quarter Cut)
Ανιγκρέ Ισόβενο (Anigre Quarter Cut) Ανιγκρέ Ισόβενο (Anigre Quarter Cut)
Ανιγκρέ Ισόβενο (Anigre Quarter Cut)
Ανιγκρέ Ισόβενο (Anigre Quarter Cut) Ανιγκρέ Ισόβενο Δυτικής Αφρικής (Anigre Quarter Cut West Africa)