Προβολή:
image
Οξία Ισόβενη (Beech Quarter Cut) Οξία Ισόβενη Ευρώπης (Beech Quarter Cut Europe) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Οξία Ισόβενη Ευρώπης (Beech Quarter Cut Europe)
image
Κάγια (Kaya) Κάγια Δυτικής Αφρικής (Kaya West Africa) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Κάγια Δυτικής Αφρικής (Kaya West Africa)
image
Κέδρος (Cedar) Κέδρος Βραζιλίας (Cedar Brazil) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Κέδρος Βραζιλίας (Cedar Brazil)
image
Κέδρος (Cedar) Κέδρος Ισπανίας (Cedar Spain) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Κέδρος Ισπανίας (Cedar Spain)
image
Καρολίνα (Karorina Pine) Πεύκο Καρολίνα (Karorina Pine) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Πεύκο Καρολίνα (Karorina Pine)
image
Καρυδιά Φαρδύβενη (Walnut Flat Cut) Καρυδιά Φαρδύβενη Βορείου Αμερικής (Walnut Flat Cut North America) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Καρυδιά Φαρδύβενη Βορείου Αμερικής (Walnut Flat Cut North America)
image
Καρυδιά Φαρδύβενη (Walnut Flat Cut) Καρυδιά Φαρδύβενη Ελληνική (Walnut Flat Cut Greece) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Καρυδιά Φαρδύβενη Ελληνική (Walnut Flat Cut Greece)
image
Καρυδιά Ισόβενη (Walnut Quarter Cut) Καρυδιά Ισόβενη Βορείου Αμερικής (Walnut Quarter Cut North America) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Pantelakos Veneer FP-2
Καρυδιά Ισόβενη Βορείου Αμερικής (Walnut Quarter Cut North America)
image
Καρυδιά Ισόβενη (Walnut Quarter Cut) Καρυδιά Ισόβενη Βορείου Αμερικής (Walnut Quarter Cut North America) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Καρυδιά Ισόβενη Βορείου Αμερικής (Walnut Quarter Cut North America)
image
Κοτό (Koto) Κοτό Δυτικής Αφρικής (Koto West Africa) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Κοτό Δυτικής Αφρικής (Koto West Africa)
image
Κερασιά (Cherry) Κερασιά Βορείου Αμερικής (Cherry North America) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Κερασιά Βορείου Αμερικής (Cherry North America)
image
Οξία Ισόβενη (Beech) Οξία Ισόβενη Ευρώπης (Beech Quarter Cut Europe) Δημιουργηθηκε: 15 Oct 2011
Οξία Ισόβενη Ευρώπης (Beech Quarter Cut Europe)